آب و هوای گرجستان

آب و هوای گرجستان

آب و هوای گرجستان  تنوع آب و هوایی واقعا در این کشور شگفت انگیز است. رشته کوه های میان مرزی گرجستان و روسیه همچون سدی در برابر سرمای وحشتناک روسیه است. شما می توانید وسایل اسکی خود را بردارید و ساعت ها اسکی کنید و هرگاه خسته شدید در ساحل شنا کنید. دو سوم کشور گرجستان کوهستانی است. زیباترین سواحل دریای سیاه نیز در این سر