تفلیس مال

تفلیس مال

تفلیس مال تفلیس مال یکی از بزرگ ترین مرا کز خرید شهر تفلیس، پایتخت گرجستان است که در انتهای غربی شهر و خارج از آن قرار گرفته است. در واقع برای رسیدن به تفلیس مال باید وارد جاده تفلیس باتومی شوید و تا کیلومتر شانزدهم پیش روید. مرکز خرید تفلیس مال با ۱۰۸ مغازه از برندهای معروف، ۲۵ کیوسک ، ۶ کافه، ۲۷۰۰ جا پارک ، ۱۵۰۰۰ متر