تفلیس

تفلیس

تفلیس شهر تفلیس را با حمام های آبگرم آن می شناسند. نام اصلی تفلیس، تبلیس است که در زبان گرجی، معنای چشمه آبگرم را دارد. ده ها چشمه آبگرم از تپ های نزدیک به رودخانه «کورا » می جوشد و مردمان این دیار، سالیان سال از آن برای شست و شو بهره می گیرند. وقتی پای شاه عباس به این دیار باز شد، دستور داد حمام ها را مانند همه حمام