چورچخلا

چورچخلا

چورچخلا Tchourtchkhela این شیرینی محلی معجونی است رنگین و موج دار که از پنجره های خانه ها آویزان است و بسیاری از توریست ها در ابتدا آن را با سوسیس دست ساز اشتباه می گیرند. درست کردن این شیرینی نیاز به صبر و مهارت زیادی دارد: آب انگور غلیظ شده (که از برداشت سالیانه انگورحاصل می شود) باید چندین بار بر روی رشته های گردو.